پرش لینک ها

سرور مجازی

سرور مجازی ترکیه

شروع از/410000

همکاری تندنت با دیتاسنترهای بزرگ ترکیه این امکان را برای کاربرانی که نیاز به سرورهای ترکیه دارند فراهم نموده که سرورهای خود را با بهترین کیفیت تهیه کنند.

گارانتی آپ تایم دائمی

سرور مجازی آلمان

شروع از/390000

همکاری تندنت با دیتاسنترهای بزرگ آلمان این امکان را برای کاربرانی که نیاز به سرورهای آلمان دارند فراهم نموده که سرورهای خود را با بهترین کیفیت تهیه کنند.

گارانتی آپ تایم دائمی

سرور مجازی فرانسه

شروع از/390000

همکاری تندنت با دیتاسنترهای بزرگ فرانسه این امکان را برای کاربرانی که نیاز به سرورهای فرانسه دارند فراهم نموده که سرورهای خود را با بهترین کیفیت تهیه کنند.

گارانتی آپ تایم دائمی

سرور مجازی انگلستان

شروع از/390000

همکاری تندنت با دیتاسنترهای بزرگ انگلیستان این امکان را برای کاربرانی که نیاز به سرورهای انگلیس دارند فراهم نموده که سرورهای خود را با بهترین کیفیت تهیه کنند.

گارانتی آپ تایم دائمی

سرور مجازی هلند

شروع از/390000

همکاری تندنت با دیتاسنترهای بزرگ هلند این امکان را برای کاربرانی که نیاز به سرورهای هلند دارند فراهم نموده که سرورهای خود را با بهترین کیفیت تهیه کنند.

گارانتی آپ تایم دائمی

سرور مجازی آمریکا

شروع از/390000

همکاری تندنت با دیتاسنترهای بزرگ آمریکا این امکان را برای کاربرانی که نیاز به سرورهای آمریکا دارند فراهم نموده که سرورهای خود را با بهترین کیفیت تهیه کنند.

گارانتی آپ تایم دائمی